STERKE TEAMS

Claire Werkt voor nieuwe energie in uw team. Of juist rust. Als u alles uit uw team wilt halen wat erin zit. En niet terugdeinst voor meer werkplezier. 

 
PastedGraphic-1.jpg

Elke topsporter heeft een coach, een trainer. Om sterker, sneller, beter te worden. Een coach die talenten herkent en ontwikkelt. Die blinde vlekken ziet en onontdekte mogelijkheden. Die observeert, instrueert, aanmoedigt en begeleidt. Die vooral ook de eigen verantwoordelijkheid stimuleert. En de sporter leert voor te bereiden op succes en omgaan met tegenslagen.

 

In organisaties werkt het niet anders. Het hebben van een coach of trainer is geen zwaktebod. Maar juist een teken van veranderingsbereidheid en de wil om het beste uit uzelf, uw medewerker of uw team te halen.

Want dat is wat Claire werkt doet. Claire Werkt geeft trainingen die een nieuwe kijk op samenwerking bieden, met respect voor elkaars sterke én minder sterke punten. Mensen leren zichzelf en hun collega’s door een andere bril te zien en ontdekken wat hun kracht is. 

Stap voor stap ontdekken mensen elkaars (ongeziene) talenten, drijfveren en gebruiksaanwijzingen. En ontstaat er een nieuwe energie en dynamiek in het team waardoor samenwerking vanzelfsprekend is. En samen betere prestaties worden geleverd.

Claire werkt is gespecialiseerd in persoonlijke leiderschapstrainingen, transitietrainingen en teambuilding.  

Leerzaam, ook door de openheid die iedereen had. Interessant om te zien waar ieders interesses c.q. capaciteiten liggen.
 

UITGANGSPUNTEN

Claire Werkt hecht belang aan een aantal uitgangspunten die het leervermogen stimuleren:

  • Het creëren van een veilige leeromgeving; alles wat in trainingen en coachingsgesprekken aan de orde komt, wordt vertrouwelijk behandeld.

  • Het zorgen voor afwisseling tussen denken en doen, verbaal en non-verbaal, theorie en praktijk, oud en nieuw, inspanning en ontspanning, serieus en met een knipoog, team en individu.

  • De juiste verdeling van verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces. Het is aan de deelnemer om iets met de inzichten te doen of niet en aan de bel te trekken als er vragen zijn. De trainer is verantwoordelijk voor het mogelijk te maken van nieuwe en gewenste ervaringen.
 
Origineel. Echt maatwerk. Aangename afwisseling van doen en luisteren.