4 x 4 Back on track

Ontwikkelen van talenten is belangrijk. Evenals het voorkomen van uitval van goed personeel. Bouw samen. Bouw duurzaam. Intensieve, kortdurende begeleiding helpt uw mensen energiek en gemotiveerd te houden. Ook als het hen even tegenzit. 

UITVALPREVENTIE, EEN BELANGRIJK AANDACHTSPUNT VOOR SUCCESVOLLE EN SNELGROEIENDE ORGANISATIES

 

Wist u dat verzuim €250,- PER DAG Kost?

"Psychisch verzuim? Dat hebben wij hier niet". 

Veel gehoord. En begrijpelijk. Maar bijna elke organisatie krijgt op zijn tijd te maken met - een vorm van - psychosociale personeelsuitval. Soms kortdurend, soms voor langere tijd of zelfs permanent. De gevolgen zijn groot.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim komt door werkstress. Psychosociale werkbelasting (PSA) is daarmee de meeste voorkomende beroepsziekte in Nederland.
— Minister Asscher aan T.K. (21-12-2013)

Uitgaand van een gemiddeld jaarinkomen van € 35.000 (bron CPB),  kost elke dag ziekteverzuim € 250 per medewerker (bron Arboned). En dat zijn nog slechts de directe kosten (loondoorbetaling, productieverlies, kosten arbodienstverlening, verzuimbegeleiding). Gemiddeld verzuim bij overspannenheid/burnout bedraagt 180 dagen, oftewel ruim € 45.000. Afhankelijk van het salaris van de werknemer kan dit soms aanzienlijk oplopen.

Daarnaast zijn de indirecte gevolgen voor de organisatie ook groot. Denk dan aan:

 • verminderde teamprestaties
 • overbelasting collega's
 • kwaliteits- en kennisverlies
 • administratieve workload voor HR
 • verhoogde verzekeringspremies

 

SNEL INGRIJPEN LOONT!

Het is daarom belangrijk vroegtijdig de signalen van ongezonde stress cq burnout te kunnen herkennen zodat u Claire Werkt kunt inschakelen en hoge kosten en grote problemen voorkomt:

 • vermoeidheid
 • lusteloosheid
 • concentratieproblemen
 • cynisme
 • snel huilen, snel boos
 • terugtrekgedrag
 • besluiteloosheid
 • piekergedrag
 • veel overwerken maar het werk toch niet afhebben
 • gevoelens van afnemende competentie
 • angstklachten
 • gevoel 'op de rand' te staan
 • hoofdpijn
 • meer roken/drinken
 • slaapproblemen

Burnout- cq overspanningsklachten treffen ook uw beste medewerkers. De loyale collega's met een perfectionistische instelling en een hoge sociale drijfveer, die graag iets voor een ander over hebben. En gemakkelijk 'ja' zeggen. 

Juist die mensen hebben moeite om hulp te vragen en worstelen al langere tijd met spanningsklachten en insufficiëntiegevoelens. 

Mensen wachten vaak heel lang met het vragen om hulp, vanwege gevoelens van schaamte en falen. Terwijl de symptomen vaak al lang op de werkvloer zichtbaar zijn.
— GGD.nl
IMG_3289.JPG

4x4 Back on Track Voorkomen is beter dan genezen

U kunt als werkgever een zeer belangrijk rol spelen in het voorkomen van langdurige uitval van uw personeel. Niet ingrijpen is geen optie. De sociaal-emotionele en financiële gevolgen zijn groot. Zowel voor de medewerker en zijn/haar gezin, als voor uw overige personeel en de (financiële) taakstelling van uw organisatie. Ziekte is alleen nog steeds voor veel werkgevers een terrein waarop geen vat gekregen kan worden. 

Om u te helpen, heeft Claire Werkt  een kortdurend, intensief programma van 2 maanden ontwikkeld. Het programma 4x4 Back on Track is erop gericht om uw medewerkers aan boord te houden. Het verhoogt hun veerkracht, inzicht en productiviteit, stelt hen in staat te kijken naar hun aandeel in het ontstaan van overspannenheid en helpt met effectieve tools het probleem aan te pakken. 

Het programma werkt echt. Onze medewerker stond op het punt het bijltje erbij neer te gooien en nu is hij weer vrolijk, komt met initiatieven, stimuleert zelfs anderen en is weer productief. Het heeft me zeker € 30.000 bespaard.
— A. van der Eng, alg. directeur Nitta Corporation of Holland

In dit proces werken we niet alleen samen met de werknemer, maar ook met de werkgever. Zowel werkgevers als werknemers ervaren deze werkwijze als prettig:

 1. Voeren van coachingsgesprekken die de medewerker versterken. Tijdens de gesprekken worden de stressoorzaken onderzocht en inzichten en tools aangereikt om deze weg te nemen/anders mee om te gaan. De individuele verantwoordelijkheid wordt bevorderd en mensen worden gestimuleerd anders te gaan denken en werken.
 2. Voeren van gesprekken met de werkgever om te beoordelen en adviseren welke elementen in de werksituatie aangepast kunnen worden om de medewerker tijdelijk of permanent te ontlasten/faciliteren. De werkgever wordt zorgvuldig op de hoogte gehouden van het herstelproces en de vorderingen van de medewerker.

De medewerker blijft aan het werk en is na twee maanden weer op het oude niveau en soms zelfs daarboven. Wij houden vinger aan de pols voor een duurzaam resultaat.

Voorkomen is veel prettiger en veel voordeliger dan genezen. Met het programma 4 x 4 Back on Track houdt u uw medewerker op de been. En bespaart u tussen de € 20.000,- - € 50.000,- aan verzuimkosten per medewerker. Recht toe recht aan, compact, effectief en transparant.